ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

Το επαγγελματικό δίπλωμα Β’ κατηγορίας καταργείται. Παραμένει το Β’ κατηγορίας ως ερασιτεχνικό δίχως τον κωδικό με αστερίσκο 113 που προβλεπόταν για το ΤΑΧΙ. Συνεπώς η επόμενη ανανέωση θα μας χορηγήσει καθαρά ερασιτεχνικό δίπλωμα με συνολικό κόστος παραβόλων 33€ το οποίο θ’ ανανεώνεται ανά 15 έτη.
Όποιος έχει δίπλωμα επαγγελματικό κατηγορίας Γ’ ή C και αυτό έχει εκδοθεί πριν το Σεπτέμβριο του 2009 θα χρειαστεί ο ενδιαφερόμενος να προμηθευτεί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.). Η προμήθεια του Πιστοποιητικού χορηγείται από Σχολές Οδηγών ή σχολές ΚΕΚ ή ΣΕΚΑΜ όπου ο οδηγός παρακολουθεί σεμινάριο 35 ώρες. Το κόστος κυμαίνεται για το δίπλωμα Γ΄ ή C στα 130€ περίπου και για το Γ΄ ή C και Δ΄ ή D στα 160€ περίπου. Τα σεμινάρια αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. Εάν το δίπλωμα κατηγορίας Γ΄ ή C έχει εκδοθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2009 απαιτούνται κανονικές εξετάσεις θεωρητικής και πρακτικής ύλης. Η πρακτική ύλη εξετάζεται σε διάρκεια 45 λεπτών. Δεν απαιτείται μίνιμουμ αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων.

Όποιος έχει δίπλωμα επαγγελματικό Δ΄ ή D κατηγορίας και αυτό έχει εκδοθεί πριν τον Σεπτέμβριο του 2008 θα χρειαστεί να παρακολουθήσει σεμινάριο Π.Ε.Ι. έως τον Σεπτέμβριο του 2013. Εάν το δίπλωμα έχει εκδοθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2008 απαιτούνται εξετάσεις.
Για εκδόσεις ή ανανεώσεις επαγγελματικών διπλωμάτων, πέραν των παραβόλων απαιτούνται κι ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο και οφθαλμίατρο.
Για την κατηγορία Ε΄ ισχύει ότι ακριβώς και για την κατηγορία Γ΄ ή C.
Όσοι επιθυμούν να μετατρέψουν το επαγγελματικό τους δίπλωμα σε ερασιτεχνικό μπορούν να το κάνουν όταν αυτό θα το ανανεώσουν. Επίσης αυτοί που μετέτρεψαν το επαγγελματικό τους δίπλωμα σε ερασιτεχνικό μπορούν να επανακτήσουν το επαγγελματικό δίπλωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν καταθέτοντας αίτηση και τα αντίστοιχα παράβολα με ιατρικές γνωματεύσεις.
Η διάρκεια των επαγγελματικών διπλωμάτων ισχύει για 5 έτη.

Σε περίπτωση μη εφαρμογής των ανωτέρω σε ελέγχους προβλέπονται κυρώσεις με διοικητικό πρόστιμο 400€ και αφαίρεση του διπλώματος.