Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

«Φάκελος Ασφαλιστικό» στο portal και το webradio 902.gr

Τον «Φάκελο Ασφαλιστικό» ανοίγει το portal 902.gr με αφορμή την κλιμάκωση της αντιασφαλιστικής επίθεσης κυβέρνησης, ΕΕ, κεφαλαίου.
Σκοπός να ενημερώσει για τις διαχρονικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των αντιασφαλιστικών νόμων από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι σήμερα και για την στόχευση της νέας επίθεσης.

Με αναλυτικά στοιχεία και ρεπορτάζ στο portal και με συνεντεύξεις και σχόλια στο webradio του 902.gr καταγράφουμε τις επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία, τους εργαζόμενους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους νέους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους ανασφάλιστους, τους ΕΒΕ, τους αγρότες. Επίσης, αποκαλύπτουμε πως από τις
αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις επιχειρείται η εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και η προσέλκυση επενδύσεων.